Gorgeous delft blauw pocket mirrors. 


Size:

Square: 6cm

Round: 6cm

Rectangle: 7cm

Delft Blauw Pocket Mirror

AU$9.95Price